Energetskim pregledima zgrada Biro 29 intenzivno se bavi samostalno ili kroz zajednički nastup s partnerima od 2006. godine, a energetskim certificiranjem od 2010. godine.

Važniji projekti koje je tvrtka provela samostalno ili kao partner od 2006. godine:

 • energetski pregledi na oko 155 zgrada  u javnom sektoru kroz nacionalne programe operativno provođene od strane UNDP-a kao provedbene agencije:
  • „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“
  • „Dovesti svoju kuću u red“
 • u sklopu projekata HEP-ESCO  d.o.o. po ESCO modelu  u dijelu koji se odnosi na građevinski dio:
  • preliminarne i/ili detaljne energetske preglede na oko 250 javnih zgrada
  • studije izvodljivosti i/ili investicijske studije za iste zgrade
  • troškovnike i tehničke specifikacije za pojedine građevinske mjere energetske učinkovitosti
 • energetske preglede u dijelu koji se odnosi na građevinski dio za druge tvrtke nositelje posla na:
  • zgradama kompleksa vojnog dijela aerodroma „Pleso“
  • zgradama kompleksa vojnog učilišta „Petar Zrinski“ u Zagrebu
  • javnim zgradama u vlasništvu grada Koprivnice
  • PLINACRO Ivanić-Grad
  • kompleks DOK-ING
  • Poslovni prostori Basler osiguranje

Od 2010. godine kada je nastupila zakonska obveza energetskog certificiranja i izlaganja certifikata za zgrade javne namjene, tvrtka je izdala preko 80 certifikata.
Večina se odnosi na zgrade sa složenim tehničkim sustavima (bolnice, zgrade fakulteta, škole, dječje vrtiće, sportske dvorane, zgrade lokalne uprave, sudove…)