Biro 29 d.o.o. Zagreb, Jagićeva 29, je osnovana 1993. g. kao obiteljska tvrtka u privatnom vlasništvu. Vlasnici tvrtke su ujedno i zaposlenici, te osobno obavljaju sve poslove iz područja djelovanja tvrtke. Tvrtka djeluje kontinuirano i bez prekida od osnivanja. U proteklih preko 20 godina djelovanja tvrtka nije bila niti jednog dana u blokadi. Od osnivanja tvrtke nisu pokretani nikakvi sudski postupci ili istrage, kako protiv tvrtke tako ni protiv vlasnika i/ili zaposlenika. Tvrtka ne vodi niti je vodila bilo kakve sporove s poslovnim partnerima, državnim ustanovama, suradnicima ili zaposlenicima. Tvrtka nema niti je u prošlosti imala nepodmirenih dugovanja prema dobavljačima, poslovnim partnerima ili drugim pravnim ili fizičkim osobama. Područje djelovanja tvrtke je graditeljstvo.

Biro 29 registriran je za:
Biro 29 ovlašten je za:
 

Zaposlenici tvrtke su dva diplomirana inženjera građevinarstva s dugogodišnjim iskustvom. Ovlašteni su za energetske preglede i certificiranje zgrada.
Jedna osoba kao ovlašteni inženjer građevinarstva član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
Tvrtka je aktivni član Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC).