Kontakt informacije

 • Adresa: Jagićeva 29, HR-10000 Zagreb
 • E-mail: biro29@biro29.hr
 • Telefon: +385 1 3740 091
 • Mobitel: 098 48 48 60
 • OIB: 83627325944
 • MB: 00311022

Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ. , direktor

 • Broj ovlaštenja: P-27/2010
 • E-mail: dubravka.sikic-davidovic@biro29.hr
 • Telefon: +385 1 3740 091
 • Mobitel: 098 290 052

Želimir Davidović, dipl. ing. građ., ovlašteni certifikator

 • Broj ovlaštenja: F-185/2012
 • E-mail: zelimir.davidovic@biro29.hr
 • Telefon: +385 1 3740 091
 • Mobitel: 098 484 860

Pošaljite nam upit